Privatistskoler i Norge

Akademiet Nettstudier


Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier. Du kan starte opp når du selv ønsker, og du jobber med fagene i ditt eget tempo.

Inkludert i kursprisen hos Akademiet får du:  • Fleksibel progresjon med 18 måneders kurstilgang i alle fag. Start når du vil!
  • Komplett kursinnhold med digitale fagressurser (ingen krav om kjøp av lærebøker i tillegg)
  • Individuell tilbakemelding på innsendingsoppgaver 
  • Tilbud om praktiske labøvelser i alle realfag
  • Avsluttende prøveeksamen i alle fag (skriftlig og/eller muntlig)
  • Karaktergaranti som gir deg pengene tilbake eller bedre karakter
    • forutsatt at du har levert og fått godkjent alle innsendingsoppgaver, samt prøveeksamen 

Hvordan fungerer nettstudier?Akademiet tilbyr faglig oppdaterte og eksamensrettede nettkurs rettet inn mot privatisteksamen i det enkelte fag. Alt kursinnhold er digitalt og blir presentert i en enkel og forståelig struktur på vår læringsplattform Luvit.

ALLE RESSURSER INKLUDERT


Ettersom det er læreplanens kompetansemål du blir prøvd i til eksamen, knytter vi ikke kursene våre opp mot et spesielt læreverk. Du trenger altså ikke kjøpe noen lærebok i tillegg til kurset. Akademiet tilrettelegger både egenutviklete fagressurser, gratis læringsressurser og kjøpte forlagsressurser i et strukturert fagrom inndelt i leksjoner.

OPPGAVER OG INNSENDINGER


Du velger selv hvor raskt du vil jobbe deg gjennom leksjonene, som også gjerne inneholder tester og øvelser underveis, og som alltid avsluttes med en innsendingsoppgave. Innsendingsoppgavene gir deg en unik mulighet til å jobbe konkret med fagstoffet, løse eksamensrelevante oppgaver og få tilbakemelding fra faglærer på hvor du står og hva du kan forbedre.

BRUK PLANLEGGINGSVERKTØYET!


Vår læringsplattform Luvit inneholder et praktisk planleggingsverktøy der du selv kan legge inn dine egne frister for innsending av oppgaver. Vi anbefaler at du legger inn alle oppgavene i passende intervaller tilpasset ditt eksamenstidspunkt, slik at du er sikker på å komme gjennom alt. Ikke glem å legge inn en buffer for repetisjon før eksamen.

SAMARBEID MED ANDRE


På Luvit kan du også registrere deg for samarbeid med andre, om du ønsker det. Systemet hjelper deg å finne medstudenter som bor i nærheten av deg eller som jobber med samme innsendingsoppgave som du selv gjør. Aktiv jobbing med fagstoffet i samarbeid med andre er beviselig effektfullt for læring og anbefales på det sterkeste!

PRØVEEKSAMEN I ALLE FAG


Før eksamen anbefaler vi at du benytter deg av prøveeksamen, enten du skal opp til skriftlig eller muntlig eksamen. Muntlige prøveeksamener kan gjennomføres via Skype med din nettlærer. Dere avtaler selv et tidspunkt som passer med din eksamensdato.

Kilde: akademiet.no