Privatistskoler i Norge

Privatisteksamen


Skal du ta opp fag? Privatistskoler.no gir deg oversikt over de ulike studietilbudene som finnes for deg som vil ta opp fag fra videregående skole. På denne siden finner du linker til de ulike skolene som tilbyr fag til deg som privatist. Her finner du skoler som underviser på dagtid, kveldstid og på nett. Flere har også karaktergaranti, men husk det er ulike priser på ulike fag. Du må selv huske å melde deg opp til eksamen.

Når du skal melde deg opp til eksamen går ut inn på PrivatistWeb. Det er en nettjeneste som gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web. Sjekk også hjemmesiden til det fylket du bor i eller har tenkt til å ta eksamen i. Utdanningsdirektoratet har mye nyttig informasjon på sine nettsider for deg som skal opp til privatisteksamen.

Når du tar opp fag har du mulighet til å forbedre karakterene dine. Med bedre karakterer kan du få mulighet til å komme inn på drømmestudiet ditt. Dette er et en av mange muligheter du kan få når du tar opp fag og forbedrer karakterene dine på eksamen.

Matematikk, kjemi, biologi og fysikk er de mest populære fagene å ta opp. Dette er fagene som mange ønsker å forbedre karakteren sine i. Dette er vanskelige fag, men man trenger gode karakterer i disse fagene for å komme inn på studier som sivilingeniør og medisin.

Før du bestemmer deg for å ta opp fag er det viktig at du er motivert. Å ta opp fag er krevende og kan være vanskelig, men med god motivasjon kan du oppnå gode resultater og nå de målene du setter deg.