Privatistskoler i Norge

Frisvold Privatgymnas


Frisvold Privatgymnas er ekte nordnorsk, født i Tromsø 1997,og er nå en del av Sonans.

Vi er egentlig to skoler. Privatgymnaset gir et klasseromstilbud på dagtid i Tromsø, og GoTime videoundervisning er en sosial læringsplattform i en digital skole som lar deg studere når og hvor som helst. Privatister på privatgymnaset nyter godt av videofilmene fra GoTime, og har derfor en super ekstraressurs som også gir stor frihet.

Privatgymnaset har også utviklet en timeplan der du kan velge mellom timer tidlig, midt på eller sent på dagen. Med tilgang til undervisning fra GoTime får du en ekstra fleksibilitet - som betyr mye for travle privatister. Ettervhert er det flere elever som kombinerer opplegget og velger noen fag på skolen, og noen fag kun på nett. Alt etter behov.

Det er flere veier til studiekompetanse. Elever under 23 må alltid ha bestått 3-årig vitnemål fra en eller annen studieretning for å ha studiekompetanse. Men hvis du er 23 år vil du - i kombinasjon med praksis - klare deg med bare 6 fag (23-5 regelen). Fagene er:

- Norsk
- Historie
- Matematikk 1-2 P/T
- Naturfag
- Samfunnsfag
- Engelsk

Kilde: frisvoldprivatgymnas.no