Bjørknes

Oslo

Fra pikeinstitutt til moderne utdannelsesinstitusjon

Bjørknes Privatskole er en privatistskole som tilbyr både klasseromsundervisning og nettundervisning. Vi har over 60 års erfaring med å tilby privatister undervisning, et meget godt læringsmiljø og motiverte medelever.
Bygningen til Bjørknes Privatskole ble opprinnelig oppført i 1898 for frk. Rolls Pigeinstitut. Den har senere huset flere skoler: Vestheim pikeskole, Vestheim privatskole og Elisenberg skole. I 1950 leide Alice Bjørknes to rom av Vestheim Privatskole. Dette ble starten på Bjørknes Privatskole og eksamensrettet undervisning for privatister. Etter mange år i Lyder Sagens gate 22 kom vi tilbake til Løvenskiolds gate i 1992. Bygningen gjennomgikk da betydelige oppussings- og ombyggingsarbeider. Det ble bygd flere auditorier, lesesal og også en stor og trivelig elevkantine på loftet i 5. etasje.
Vi legger forholdene til rette for at du skal være best mulig forberedt til eksamen. Vi håper og tror at du er motivert og bidrar til vårt gode studentmiljø!

Kilde: bjorknes.no